"Samtal om psykisk hälsa"

Birgitta Szögi

 

Illustrationerna nedan finns i studiecirkelmaterialet  "Samtal om psykisk hälsa". Min sambo, som är författaren, och jag jobbade nära varandra i tanke och utförande. Jag tog mig friheten att låta bilden både kommentera och leva sitt eget liv.

Se artikel

För mer information om varje bild klicka på 

                                                                                                               

                                                                ►

                                                                                                          ►

                                                                                                        ►

                                                                                           ►

                                                                                             ►

                                                                                              ►

                                                                                        ►

Jag har även illustrerat bokomslag... 

"Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel"

Maria Simonsson

ISBN 91-7373-908-1 

 

"Pedagogers möte med förskolan"

Maria Simonsson.

ISBN 91-85643-41-6