"Barnens eget väntrum"

Två tekniker sätter upp den stora utsmyckningen i det nya barnväntrummet.

Ett samarbete mellan Bertil, Mariebergsskolans 8A i Karlstad och Lekterapin på Centralsjukhuset Operationscentrum.  
Se artiklar i NWT  ( ►
VF  ()
och Liv.se (►)
 

Bildspel

IMG_0627 IMG_0630 IMG_0635 IMG_0581 IMG_0695 IMG_0703 IMG_0647 IMG_0580 IMG_0657 IMG_0683 IMG_0688 IMG_0649 Apoteksgroda Nalle