"Barnens eget väntrum"

Två tekniker sätter upp den stora utsmyckningen i det nya barnväntrummet.

Ett samarbete mellan Bertil, Mariebergsskolans 8A i Karlstad och Lekterapin på Centralsjukhuset Operationscentrum.  
Se artiklar i NWT  ( ►
VF  ()
och Liv.se (►)
 

Bildspel

loading...